Zdraví včel 

Informace můžete čerpat z www stránek ČSV - Českého svazu včelařů www.vcelarstvi.cz nebo SVS - Státní veterinární správy www.svscr.cz

Mor včelího plodu: vyhlášeno ohnisko v Partutovicích s ochranným pásmem dle přílohy - SVS -2 015-096360-M_Narizeni_MVO_MVP PR-Partutovice 150915

Varroáza včel - mimořádná veterinární opatření 2017 - zde

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 - metodika

Aktuální stav nebezpečných nákaz včel (vybrat požadovanou mapu na varroázu nebo mor včelího plodu - mapy

Výsledky vyšetření zimní měli na mor včelího plodu 2017:

    - Stanoviště ze současného ochranného pásma moru včelího plodu

    - Stanoviště po 5-ti letech od zrušení ochranného pásma

  • Všechny vzorky, které byly vyšetřovány na mor plodu (ochranné pásmo okolo Partutovic, monitoring po 5-ti letech) jsou na mor plodu negativní.

Výsledky vyšetření zimní měli na varroázu 2017:

    - Varroáza normál - 2017

    - Varroáza ochranné pásmo - 2017

    - Varroáza monitoring - 2017

Sumář výsledků vyšetření zimní měli za okres Přerov 2016 (2017 zatím neni) - Varroáza Přerov 2016


Více