Včelařský spolek Hranice

Včelařský spolek v Hranicích byl založen 31.3.1919 pod názvem Včelařský spolek Libora Scholze pro Hranice a okolí. Spolek byl pojmenován podle velkého propagátora včelařských myšlenek, který byl jednatelem Spolku moravských včelařů. Byl to kněz a velký vlastenec. Přímo v Hranicích působil v letech 1863 – 1865. Do Hranic se později vrátil, ale již nemocen a v roce 1881 zde zemřel. Je pochován na hřbitově u Kostelíčka. Na vzniku spolku se podílelo 15 včelařů, kteří před tím byli členy v okolních spolcích a které byly založeny již dříve. Nový spolek nepracoval nejlépe a v roce 1925 měl již jen 10 členů. Obrat k lepšímu nastal v roce 1926. Počet členů se později zvýšil až na 93. V roce 1932 nastala ve spolku nespokojenost a 34 včelařů z Drahotuš založilo samostatnou organizaci. Hranickou organizaci v příštích letech potkávalo období prosperity i útlumu. V  období od roku 1972 byla činnost spolku velmi dobrá. Konaly se přednášky, pro manželky včelařů se konaly kurzy medového pečiva a své výrobky vystavovaly v gotickém sále bývalého Městského národního výboru. Pořádaly se zájezdy, koupil se dům v Potoční ulici, na kterém se odpracovala spousta brigádnických hodin, měli jsme vlastní včelín s 18 včelstvy. Včelaři přistavovali včelstva k zemědělským kulturám k opylení k vyšším výnosům. . Od roku 1990 nastal útlum. Zemědělská družstva již neprojevovala zájem o přísun včelstev ke svým zemědělským kulturám. Výkup medu se prováděl za velmi nízkou cenu a cena cukru, který potřebuji včelaři na zimu pro nakrmení svých včelstev, aby přečkala zimu, byla vysoká. Proto nastalo období, kdy včelaři snižovali stavy svých včelstev. K dalšímu snížení včelstev došlo v roce 1997 při povodni, která postihla Hranice a okolí. Stejná je situace, pokud se jedná o snižování stavu včelstev, i po roce 2000. V současné době spadá pod naši základní organizaci 28 obcí a má přibližně 150 členů, kteří se starají přibližně o 1500 včelstev. Průměrný věk členů naší základní organizace je 59 let. Cílem obětavých členů naší zkladní organizace je udržet zájem o včelařství, které přináší užitek nejen lidem, ale především přírodě.