Výbor ZO a kontrolní a revizní komise

funkce jméno
předseda Ing. Zdeněk Špiřík
místopředseda  Jiří Kulička
jednatel  Ing. Petr Zdráhala
pokladník  Čestmír Kundra
zdravotní referent  Lukáš Drexler
předseda KRK  Ing. Marek Šuba
člen KRK  Oldřich Koplík
člen KRK  Ing. Miroslav Nevřela