Informace pro nové včelaře

Co je potřeba udělat, než začnete včelařit, najdete na stránkách ČSV: ČSV - Chovatelství
Především doporučujeme získat potřebné informace o chovu včel z různých přednášek nebo především specializovaných kurzů pro začínající včelaře. Můžete využít aktuálních nabídek SOUV Nasavrky, Včelařství Juráň, Pracovní společnosti nástavkových včelařů, případně jiných subjektů, které se Vám podaří nalézt.

Pokud se chcete stát členy Českého svazu včelařů, je nutno vystavit přihlášku za člena, kterou předáte nejlépe jednatelovi základní organizace ČSV.

Před pořízením včelstev je potřeba (zařizuje si sám chovatel):

Především je nutno pamatovat na nákazovou situaci včel. Je zakázáno přemisťovat včelstva, oddělky a roje mimo obec, pokud včelstva daného stanoviště, odkud jsou včelstva přesouvána, nejsou v aktuálním roce vyšetřena na mor včelího plodu. Dále, pokud na tomto stanovišti byl při  vyšetření zimní měli zjištěn výskyt roztoče varroa v počtu větším jak 3 roztoče na včelstvo, musela být včelstva přeléčena v předjarním období.

Pokud jsou včelstva přesouvána mimo katastr kraje, musí být k přesunu vystaveno osvědčení KVS kraje, odkud jsou včelstva přesouvána a s přesunem musí souhlasit i KVS kraje, kde jsou včelstva dovážena. K přesunům v rámci kraje není osvědčení potřeba, ale je nutné si ověřit nebo nechat doložit, že včelstva daného stanoviště byla v aktuálním roce vyšetřena na mor včelího plodu.

Včelstva, která jsou v ochranném pásmu moru včelího plodu, se mohou přesouvat pouze v rámci daného vyhlášeného pásma, avšak pouze se souhlasem KVS. Mimo ochranné pásmo není přesun možný!

Pro usazení včelstev - oddělků doporučujeme použít nové vybavení - úly. Nepoužívejte a nekupujte staré úly. Neznáte jejich historii a s jejich pořízením můžete na stanoviště a do daného katastru přitáhnout nebezpečnou nákazu - mor včelího plodu. Za to Vám určitě žádný místní včelař nepoděkuje!